Datums vir 2022 Afrikaans KW 1 - 4

Voorlopige Datums

DATUMWAT GEBEURWIE? / HOE?
17 JanuarieOnderwysers begin 
19 JanuarieSkole open 
21 JanuarieNSS-uitslae Gr. 12 2021 
24 Januarie tot 7 MaartReading to LearnCTLI (Onderwysers moet registreer)
29 JanuarieNuwe OnderwysersTEAMS: 09 – 13:00 Banda & distrikte
31 JanuarieMNED Terugskouing op 2021
en pad vorentoe –
Gr. 10 – 12 EN HOD/Vakhoofde-
sessie
TEAMS: 15:00 Anita & Erna
1 en 2 FEBCSF – (vir adviseurs: VOO-fase)Hoofkantoor en Banda
3 FebruarieTUTOR-sessieLeerders: TEAMS
7 FebruarieMNED Terugskouing op 2021
en pad vorentoe – gr. 8 & 9
Anita & Erna
8 FebruarieCSF – (vir adviseurs AOO-fase)Hoofkantoor & J Klaaste
9 en 10 FebruarieVOO – Rondgang (Roadshow)
Gr. 10 -12
TEAMS Banda, Erna & Anita
17 FebruarieNuwe onderwysers –
GTG (Gesig tot Gesig) Distrikskantoor
15: – 17:00 Anita & Erna
19 FebruarieLOK – VOO-fase08:30 – 14:00 Banda & adviseurs
21 FebruarieSKOOLBESOEKE beginErna & Anita & skole
24 FebruarieTUTUR-sessieLeerders – TEAMS
5 MaartKTB-aanbiedingsessie gr. 10 – 12 HT & EATTEAMS: 09:00 – 11: 30 Anita & Erna
10 MaartHOD en Vakhoofde-opleidingBanda & distrikte
12 MaartAOO – Provinsiaal-sessie Gr. 8 & 9J. Klaaste & adviseurs
19 MaartNASIEN-opleidingsessie Gr. 8 – 9Gesig-tot-gesig Anita & Erna
25 MaartSkole sluit 
5 AprilSkole open 
19 AprilBarret en Bloom (Gr. 10 – 12 HT en EAT)TEAMS (09: – )
Erna & Anita
20 AprilTUTOR-sessieLeerders TEAMS
23 AprilLees-seminaarHoofkantoor – Banda
4 MeiTUTOR-sessieLeerders TEAMS
14 MeiOpstel van vraestelle (gr. 8 & 9)Anita & Erna
18 MeiTUTOR-sessieLeerders Teams
25 – 27 MeiProvinsiale moderering van SGABanda & adviseurs
28 MeiOpstel van vraestelle (gr. 10 – 12)Gesig-tot-gesig Banda & distrikte
13 – 15 JunieAdviseurs-opleidingBanda & adviseurs
24 JunieSkole sluit
27 JunieWinterskool-klasseErna & Anita & skole
13 & 14 JulieWinterskool: Vr 1 en 2 HersieningErna & Anita & skole
19 JulieSkole begin: Ingee van graad 12 gemeenskaplike vraestelleGr. 12-onderwysers
21 JulieMondelingproses graad 12 begin & graad 12 elektroniese puntelyste na adviseursErna & Anita & skole
3 AugustusTUTOR-sessieLeerders
17 AugustusTUTOR-sessieLeerders
27 AugustusNasienopleiding VOOGesig-tot-gesig
Banda & distrikte
5 SeptemberGraad 12 Distrikmodereing beginErna & Anita & skole
8 SeptemberSeptember-eksamen Vr. 2 Graad 12 (VOORLOPIG) MemobesprekingAnita & Erna
14 SeptemberSeptember-eksamen Vr. 1 Graad 12 (VOORLOPIG) MemobesprekingErna & Anita
3 – 7 OktoberLENTESKOOL vir graad 12’sAnita & Erna & skole
8 OktoberTUTOR-klasse: Graad 12 HT en EAT Vraestel 1 HersieningErna & Anita
11 OktoberSkole begin en afteken van graad 12’s SGA-punteAnita & Erna & skole
15 OktoberTUTOR-klasse: Graad 12 HT & EAT Vraestel 2 (Hersiening)Erna & Anita
26 NovenberTUTOR-klasse: Graad 12 HT & EAT Vraestel 3 (Hersiening)Anita & Erna
14 DesemberSkole sluit