Vakadviseurs bied ondersteuning aan onderwysers met die implementering van die kurrikulum deur werkswinkels aan te bied, onderwysers te voorsien van die nodige materiaal en klasbesoeke. Klasbesoeke help die vakadviseur verstaan wat werklik in die klas gebeur sodat sy die onderwyser die ondersteuning kan gee wat in die klas toegepas kan word. Voorstelle word gemaak hoe ander skole dieselfde probleem hanteer. Die vakadviseur is in ‘n unieke posisie,  want sy besoek skole reg oor die spektrum. Wat vir een skool werk, sal dalk nie vir ‘n ander skool werk nie, maar die onderwyser kry verskillende maniere  hoe om sekere gedeeltes in die kurrikulum  te dek. Hieronder volg ‘n lys van skole wat in Erna Steenkamp  se sorg is:

 

SKOOLVAKHOOFVAKHOOFTELEFOONHUISTAALADDISIONELE TAAL
Alpha Sek.A. Maree021 447 1212
X
Athlone skool vir Blindes HSM. Pedro021 951 2234
X
X
AtlantisB. Willemse021 572 3330
X
X
Belhar HSG. Bedja021 952 2147
X
DF Malan HSG. Visser021 9488781
X
Durbanville HSM. Van HeerdenC. Uys021 976 3188
X
Excelsior HSW. Koenze021 932 5815
X
X
Fisantekraal HSP. Walker021 976 9137
X
Hindle HSN. Davids021 955 3673
X
IqraM. Samodien021 952 8646
X
JG MeiringA. van Maaswinkel021 591 3131
X
ManzomthomboM. Ferreira021 901 0100TWEEDE EAT
Marian RC HSP. Jansen021 9314891
X
Masibambane HSK. De Lillie021 955 0466
X
Melkbos PrivaatM. Pilkington021 553 1530
X
X
MelkbosstrandK. van Huysteen 021 553 0086
X
X
Meridian PinehurstE. Cronje021 970 4540
X
Parow HSL. Serfontein021 939 4145
X
X
Perseverance HSV. Harris021 952 6116
X
X
ProteusP. Bezuidenhout021 572 6277
X
Riverside KollegeD. Swart021 802 2001
X
RobinvaleN. Adams021 572 2113
X
X
RosendaalB. Klein021 238 0767
X
X
SaxonseaF. Jacobs021 572 1399
X
Simunye HSS. Noble021 955 2056
X
Stellenberg HSM. van der MerweP. Nieuwoudt021 919 1029
X
X
Symphony HSL. La Gorge021 952 1140
X
X
SHILOH CENTRE OF LEARNINGL. Green021 931 1956
X
Tafelberg HSW. Marx021 558 2405
X
Tygerberg Hospitaal S. Swart021 938 5261
X
X
Tygerberg HSI. LingenfelderJ. Henderson021 939 2023
X
X
Voorbrug HS M. Lefifi021 954 3040
X
X
32 SKOLE